ГРАД СОФИЯ

THE CITY OF SOFIA

София е столицата и главен административен, политически, културен и икономически център на България. Градското население далеч надхвърля 1.4 милиона граждани – динамични и модерни хора с най-високите доходи в страната. София се намира на стратегически кръстопът между Европа и Азия. Маршрутът от Западна Европа до Истанбул минава през София през Белград и Скопие, а след това през Пловдив до Турция.
Пазарът на търговски площи в София е силно развиващ се през последните няколко години, с наличието на големи български производители и влизането на големи международни марки, присъстващи в съществъващите търговски центрове и на големите търговски улици. Много световно известни висококонкурентни марки планират своето разрастване на пазара през следващите няколко години.